Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Erstatningspligt ved hærværk

Hærværk og forsætlig forvoldt skade er erstatningspligtig – også for elever i folkeskolen. 

Se mere om lovgivning og børns erstatningsansvar på følgende links

Hærværk, eller forsætligt forvoldt skade som det også kan hedde, er erstatningspligtig, og forældrene hæfter for op til 7.500 kr. af barnets erstatningsansvar (se loven her: 

 

Hærværk, eller forsætligt forvoldt skade som det også kan hedde, er erstatningspligtig, og forældrene hæfter for op til 7.500 kr. af barnets erstatningsansvar (se loven her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/178).

Grundlæggende information om børns erstatningsansvar er beskrevet i publikationen Børn skal også betale fra Justitsministeriet. Læs den her: https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/civilret/Pjece%20boern.pdf

Se i øvrigt også publikationen Skole og forsikring fra Forsikring & Pension: https://forsikringsguiden.dk/forsikringsoplysningen/media/2083/skolen_og_forsikring.pdf