Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Læsecenterskole

Aulum-Hodsager Skole er en del af Læsecenter Herning

Det betyder, at vi er i et forpligtende samarbejde med forvaltning og andre skoler, for at sikre og udvikle at børn og unge med ordblindevanskeligheder får den rette undervisning og hjælp.
Sammen får vi kendskab til den nyeste viden på området og implementerer det i vores hverdag på skolen.

Projektet bygger på principperne om social og faglig inklusion, hvor målet er, at eleven oplever sig fysisk, aktivt socialt og opgavemæssigt inkluderet. Visionen er, at alle børn skal være en del af fællesskabet og både værdsætte og blive værdsat. Målet er ligeledes, at Herning Kommune er en dysleksivenlig kommune, hvor ordblinde elever oplever, at de får den hjælp, der er nødvendig.

Konkrete succeskriterier for Læsecenter Herning:
- at eleven bevarer eller genvinder lysten til læring
- at eleven opnår selvindsigt, selvværd og erkendelse i forhold til faglig læring
- at introducere og øge elevens bevidsthed om mulighederne i brugen af kvalificerede IT-redskaber, for derigennem at øge elevens læse- og skrivekompetencer

Alle aktørers bidrag er værdifulde og beskrevet i Læsecenter Herning: Elever, forældre, lærere, læsevejledere, ledelse og forvaltning.

Lokalt prioriteres tidlig indsats i forhold til opsporing af sprog- og læsevanskeligheder. I indskolingen og på mellemtrinnet er det muligt at få tilbudt supplerende undervisning i dansk (Læseskub eller Alkalær)
I udskolingen fokuseres mere på differentiering og brug af hjælpemidler, der gerne skulle være en integreret del af skolehverdagen.

Centrale ressourcepersoner på Aulum-Hodsager Skole:
Læsevejleder Stine Dich, stin5555@dblit.dk
Medie- og IT-vejleder Nikola Bukalo, niko8169@dblit.dk
Skoleleder Karen Skyum, absks@herning.dk

Vedhæftede beskrivelse er pt. under revision såvel kommunalt som nationalt

Dokumenter

Læsecenter Herning. nov.17.pdf

Shape Created with Sketch.