Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Specialpædagogiske tiltag

 

På Aulum Hodsager skole er der etableret et tilbud som hedder Spor 2.


Lokalerne ligger på ”Vestergade” på 1. sal ud mod møllen.

Spor 2 er flere ting:

  • et fysisk sted for den elev/elever i grupper, som har et særligt behov for aflastning, omsorg og støtte. Her skal der være mulighed for, at elever fra 1.-9. klasse skal kunne komme. Her kan lærere, ledelse i samarbejde med forældre og efter aftale med os få tilknyttet en elev. (1)
  • vejledning, sparring og støtte til kollegaer og mindre grupper af elever
  • mulighed for at etablere hele klasseforløb/ART/samtaler/Trivselsgrupper mm.

 

Personalet i Spor 2:

Helle (HJ) og Gitte (GI). Hhv. AKT-lærere og specialpædagog. Helle (HT) er fortsat tovholder på trivselsgrupper i samarbejde med Selvhjælp Herning. Helle vil sparre med de øvrige i Spor 2. Desuden har hun AKT-arbejdet på afd. Hodsager.

Målet med Spor 2 er at støtte eleven, så han/hun trives bedst muligt på Aulum-Hodsager Skole. Her vil blive lagt stor vægt på udvikling og relations-arbejde, samarbejde med den pågældende elevs lærere og familier.

Spor 2 skal fungere som en sparring, et udviklings- og aflastningssted, et sted, hvor der er tid, rum og plads til, at eleven bruger længere tid end andre på at øve sig og dygtiggøre sig. Det kan være socialt, personligt eller fagligt. Men Spor 2 er også et sted, hvor det er muligt ”bare” at holde pause fra det store fællesskab, uden at der stilles krav, men hvor der altid er en voksen at tale med, eller en voksen som lytter. Det kan både være i fastlagte lektioner eller på sigt, hvis behovet opstår, også i middagspausen. Støtten for eleven kan foregå i Spor 2’s lokaler, men også ude i klassen, hvis der er mulighed for det. Eleven vil få sit eget personlige skema. Et tiltag er også, at Spor 2 kan fungere i akutte ”nødsituationer”.

Som udgangspunkt kan eleven ikke ”gå fast” i Spor 2 i et helt skoleår, medmindre det vurderes nødvendigt.  Der vil blive lagt vægt på elevsammensætning og meningsfyldte aktiviteter. Derfor evaluerer vi individuelle handleplaner mm. på fastlagte møder gennem hele skoleåret.

 


[1] Elever kan max være i Spor 2 i 12 lektioner om ugen, men færre timer anbefales (Hvis behovet overstiger 12 timer, er der oftest behov for et andet skoletilbud til eleven).